Sản Phẩm Nổi Bật?

Chả
Dồi
Nem
Sản phẩm hỗ trợ
Mắm tôm
Nước uống

Nguyên Liệu Chính Trong Bún Đậu Mắm Tôm?

Chả
Dồi
Nem
Sản phẩm hỗ trợ
Mắm tôm
Nước uống

 Hôm nay có gì

Thịt Chân Giò Bó

Thịt Chân Giò Rút Xương

545,000VND

Phô Mai Que

Phô Mai Que

85,000VND

Nước Sấu

Nước Sấu

140,000VND

Nước Mơ

Nước Mơ

120,000VND

Nước Atiso

Nước Atiso

135,000VND

Nem Chua Tẩm Bột

Nem Chua Rán Tẩm Bột

70,000VND

Nem chua

Nem Chua Rán

150,000VND

Nem Chua Phô Mai

Nem Chua Phô Mai

68,000VND

Mắm TômThanh Hóa

Mắm TômThanh Hóa

325,000VND

Mắm Tôm Hà Nội

Mắm Tôm Hà Nội

180,000VND

Sản phẩm hỗ trợ

Lá ram

28,000VND

Khoai Lang Kén

Khoai Lang Kén

70,000VND
120,000VND

Dồi Sụn Hấp

Dồi Sụn Hấp

98,000VND

Chả Ram

Chả Ram

80,000VND
145,000VND

Chả Mực

Chả Mực

250,000VND

Chả Giò Thịt

Chả Giò Thịt

80,000VND

Chả Cua

Chả Cua Bể

145,000VND
120,000VND

Bún Lá

Bún Lá

70,000VND